Fågel

8H5F2502I dammarna på Husby Säteri sätter Viktor ut ällingar. De fodras och vårdas och fram på höstkanten får de sällskap av många gräsänder som flyger den korta sträckan från havsviken Slätbakens vatten. När de få jakterna börjar håller dammarna gott om fågel, där de utsatta är betydligt färre än de vilda. Resultatet brukar bli spännande jakter.

Mer om fågeljakterna får du veta av Viktor,  072-398 17 96

Gas_jaga_gas_1303_03_PE

husby säteri hjort