Anrik historia

Tellogr

Historien börjar 1795, då Curt Philip Carl von Schwerin byggde slottet Husby Säteri. I många år huserade grevar och baroner här men drygt hundra år efter att slottet stod färdigt dog den ”gamla tiden”, alla inventarier auktionerades bort och under en period på nästan 100 år levde slottet bland annat som pensionat och sädesmagasin.

Men så en dag klev Christer Wastesson in i historien. Tillsammans med hustrun Gunilla köpte han Husby Säteri och byggde långsamt upp den gamla förlorade miljön igen.

Efter ett kortare uppehåll är idag familjen Wastesson tillbaka som slottets ägare. Det är Fredrik och hustrun Iréne som skapat en bred verksamhet som öppnat Husby Säteri för gäster, grupper, fester, bröllop och mycket mer.

Att Fredrik valt att satsa också på jakten, inte minst i form av slottets Jaktbutik, är inte en slump eller tillfällighet. Jakten är en självklar del av Husby Säteri. Så var det på Curt Philip Carl von Schwerins tid och så är det i allra högsta grad idag.

husby säteri hjort